Sağlık İnovasyonu

Sağlık Hizmetlerinin Geleceğini Dönüştüren Yapay Zekanın Gücü

Yapay Zeka her sektöre güç veriyor ve sağlık sektörü de bir istisna değil. Sağlık sektörü, dönüştürücü verilerin faydalarından yararlanıyor ve gelişmiş sağlık hizmeti sunumu için erken teşhis sistemlerinde, hastaların teşhisinde ve izlenmesinde yoğun gelişimi tetikliyor.

Küresel sağlık hizmetleri yapay zeka pazarının değeri 11 milyar dolardı ve bu pazara ulaşması bekleniyor. 188 dolar 2030 milyar.

AI, hastaneler, bakım merkezleri, görüntüleme ve patoloji laboratuvarları, bakımevleri, klinikler ve daha fazlasından bakım sağlayıcılardan gelen büyük hacimli sağlık hizmeti verilerinden yararlanır. Bu verilerin doğru analizi, insan sağlığını dönüştürme konusunda sınırsız bir potansiyele sahiptir, ancak dinamik kaynaklardan toplanan verilerin düzensiz formatı, analiz ve dönüştürmeyi imkansız kılmaktadır.

Neyse ki, dönüştürücü sağlık hizmetlerine giden yol, yapay zeka ve makine öğrenimi çözümlerinin yönlendirdiği inovasyonla mümkün.

Yapay zeka, ham ve yapılandırılmamış verilerden klinik içgörüler çıkarabilse de, gelişmiş algoritmalar geliştirmek hâlâ zaman ve kaynak tüketiyor. Bununla birlikte, pazarın büyüme hızıyla birlikte, yapay zeka tabanlı sağlık çözümlerinin tıp uzmanlarına farklı açılardan benzersiz faydalar sağlamasını beklemek mantıklıdır.

Yapay zeka ve makine öğrenimi, daha iyi sağlık hizmeti inovasyonunu teşvik etmeye nerede yardımcı olabilir?

 • Erken Hastalık Tespiti

  Gelişmiş Görüntü Analizi Daha iyi bir teşhis süreci vaadi, AI'nın sağlık uygulamaları alanındaki önemli potansiyellerinden biridir. Makine öğrenimi tabanlı yapay zeka araçları, saptanan ve saptanamayan yaygın ve nadir durumları olan hastaları belirlemek için kullanılabilir. Özel makine öğrenimi araçları, hedeflenen erken teşhis koşullarını sağlamak ve hastalık olasılığını tahmin etmek için Elektronik Sağlık Kayıtlarında, tıbbi görüntülemede, laboratuvar raporlarında ve hastaların doktor notlarında bulunan verileri yorumlayabilecektir. Erken teşhis ve teşhis, zamanında sağlık tedavilerine erişim, azaltılmış tedavi maliyetleri ve artan doktor-hasta güveni sağlar.

AI Eğitim Verileri gereksiniminizi bugün tartışalım.

 • Güvenilir Görüntü Analizi

  Görüntüleme analizi, tıbbi analiz ve tedavilerin kritik bir yönüdür. Ancak doktorlar ve tıp uzmanları, görüntüleri, laboratuvar raporlarını ve kan tahlillerini analiz etmek gibi tekrar eden ancak kritik görevleri yerine getirmek için önemli ölçüde zaman harcarlar.

  Yapay zeka destekli teknoloji ile doktorlar BT taramaları, Mamografi, PET taramaları, MRI'lar ve daha fazlası için harcanan zamanı azaltabilir. Tanıdık özellikleri, yerleşik kalıpları ve koşulların erken göstergelerini belirlemek ve teşhise dayalı olarak vakaları önceliklendirmek için yapay zekanın gelişmiş model tanıma yeteneklerinin potansiyelinden yararlanabilirler.

 • Gelişmiş İlaç Keşfi

  Dijital Konsültasyon Yapay zekanın en büyük devrimci güçlerinden biri, yeni ve mevcut koşullarla mücadele etmek için değerli ilaçların tasarlanmasına ve üretilmesine yardımcı olma yeteneğidir. İlaç geliştirme süreci için daha iyi çözümlere ihtiyacımız var. Alır 12 yıl yeni bir ilacın araştırma laboratuvarından pazara ve nihayet hastaya ulaşması için.

  Gelişmiş sağlık hizmeti AI araçlarının yardımıyla ilaç keşfi, yeniden kullanım ve farmasötik geliştirme konularını ele almak mümkündür. Yapay Zeka, ilaç tasarımına, kimyasal sentezin anlaşılmasına, potansiyel adayların belirlenmesine ve ilaç-protein etkileşimlerinin analiz edilmesine yardımcı olan büyük hacimli kritik verileri işleyebilir.

  Yapay zekanın geçmiş ilaç verilerinden, biyolojik veri setlerinden ve çapraz referans formüllerinden bilgi alma yeteneği, potansiyel olarak sayısız hayatı kurtarmada çığır açıcı olabilir.

 • Kesintisiz Dijital danışmanlık

  Pandemi, şüphesiz tele sağlık alanında yeniliği teşvik etti, ancak sanal ziyaretleri doktorun muayenehanesine yapılan fiziksel ziyaretler kadar etkili hale getirmek için daha gidilecek çok yol var.

  AI, bu boşluğu çeşitli şekillerde kapatmaya yardımcı olabilir. Örneğin, makine öğrenimi ve doğal dil işleme (NLP), bir hastanın sesini kullanarak semptom toplamayı kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır.

  Yapay zeka, hastanın elektronik sağlık kaydının analiziyle birleştiğinde, doktorların gözden geçirmesi için olası sağlık sorunlarını vurgulayabilir. Yapay zeka, bilgileri önceden işleyerek doktorların ilgilenebileceği hasta hacmini artırır, sanal ziyaretlerin etkinliğini artırır ve hatta fiziksel etkileşimlerden kaynaklanan enfeksiyon riskini en aza indirir.

Sonuç

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, sağlık sektöründeki inanılmaz değişiklikleri ve gelişmeleri teşvik etmede ön saflarda yer alıyor. Shaip'te sağlık sektörü için dönüşümün kavşağındayız. Yenilikçi ve gelişmiş yapay zeka tabanlı araçlar geliştirme konusundaki uzmanlığımızla, sağlık sektörünün geleceği herkes için daha iyi sağlık sağlayabilir.

Kuruluşların 10 milyondan fazla lisanslı tıbbi veri kaydı üzerinde eğitilmiş öncü yapay zeka ve NLP modelleri oluşturmasına, geliştirmesine ve dağıtmasına yardımcı oluyoruz. Yüksek kaliteli veri kümelerimiz, son derece güvenilir sonuçlar sağlamak için çeşitli hasta gruplarından görüntülerden, laboratuvar raporlarından, doktor konuşmasından ve EHR'den doğru bir şekilde açıklamalı, etik kaynaklı tıbbi veri koleksiyonlarıdır.

Ayrıca sıfırdan derin bir AI anlayışına sahibiz, böylece deneyimlerimizi tarafsız kohortları seçme konusunda ödünç verebiliriz, sağlık veri ek açıklamasıve müşterilerimizin başarısını sağlamak için yarı denetimli öğrenmenin talepleri. Shaip'in uygulanmasına yardımcı olabileceği çözümler hakkında daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin ve İletişim bugün.

sosyal paylaşım