İçerik Denetleme

İçerik Denetimi: Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik – Bir Nimet mi Yoksa Bir Lanet mi?

Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC), müşterilerin sosyal medya platformlarında yayınladığı markaya özgü içeriği içerir. Pazarlama, tanıtım, destek, geri bildirim, deneyimler vb. amaçlarla ilgili platformlarda yayınlanan ses dosyaları da dahil olmak üzere her türlü metin ve medya içeriğini içerir.

Web'de kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin (UGC) her yerde bulunması göz önüne alındığında, içerik denetimi esastır. UGC, bir markanın özgün, güvenilir ve uyarlanabilir görünmesini sağlayabilir. Dönüşüm sayısını artırmaya ve marka sadakati oluşturmaya yardımcı olabilir.

Ancak markaların, kullanıcıların web'de markaları hakkında söyledikleri üzerinde de ihmal edilebilir bir kontrolü var. Bu nedenle yapay zeka ile içerik denetimi, belirli bir marka hakkında çevrimiçi olarak yayınlanan içeriği izlemenin yollarından biridir. İçerik denetimi hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

UGC'yi Denetlemenin Zorluğu

UGC'yi denetlemenin en büyük zorluklarından biri, denetlemeyi gerektiren devasa içerik hacmidir. Ortalama olarak, Twitter'da (Now X) günde 500 milyon tweet atılıyor ve LinkedIn, Facebook ve Instagram gibi platformlarda milyonlarca gönderi ve yorum yayınlanıyor. Markanıza özel her içeriği takip etmek bir insan için neredeyse imkansızdır.

Bu nedenle, manuel denetlemenin sınırlı bir kapsamı vardır. Ayrıca, acil müdahale veya azaltmanın gerekli olduğu durumlarda, manuel denetleme çalışmaz. Başka bir zorluk akışı, UGC'nin moderatörlerin duygusal refahı üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır.

Bazen kullanıcılar, bireylerde aşırı strese neden olan ve zihinsel tükenmişliğe yol açan müstehcen içerik yayınlar. Ayrıca, küreselleşen bir dünyada etkili moderasyon, yerel bir içerik analizi yaklaşımı gerektirir ki bu da bireyler için büyük bir zorluktur. Manuel içerik moderasyonu on yıl önce mümkün olabilirdi, ancak bugün insanlar tarafından mümkün değil.

İçerik Denetiminde Yapay Zekanın Rolü

Manuel içerik denetiminin büyük bir zorluk olduğu durumlarda, denetlenmeyen içerik bireyleri, markaları ve diğer herhangi bir varlığı rahatsız edici içeriğe maruz bırakabilir. Yapay Zeka (AI) içerik denetimi, insan moderatörlerin denetleme sürecini kolaylıkla tamamlamasına yardımcı olmanın kolay bir yoludur. İster markanızdan bahseden bir gönderi, ister bireyler veya gruplar arasındaki iki yönlü etkileşim olsun, etkili izleme ve denetleme gereklidir.

Bu yazıyı yazdığım sırada OpenAI, GPT-4 LLM ile içerik denetleme sisteminde devrim yaratma planlarını açıklamıştı. AI, her türlü içeriği ve içerik politikasını yorumlama ve uyarlama yeteneği ile içerik denetimi sağlar. Bu politikaları gerçek zamanlı olarak anlamak, bir AI modelinin makul olmayan içeriği filtrelemesine olanak tanır. Yapay zeka ile insanlar açıkça zararlı içeriğe maruz kalmayacak; hız, ölçeklenebilirlik ve ılımlı canlı içerikte de çalışabilirler.

[Ayrıca Okuyun: 5 İçerik Denetleme Türü ve Yapay Zeka Kullanılarak Nasıl Ölçeklendirilebilir?]

Çeşitli İçerik Türlerini Denetleme

Çevrimiçi yayınlanan içeriğin geniş yelpazesi göz önüne alındığında, her içerik türünün nasıl denetlendiği farklıdır. Her içerik türünü izlemek ve filtrelemek için gerekli yaklaşımları ve teknikleri kullanmalıyız. Metin, görseller, video ve ses için yapay zeka içerik denetleme yöntemlerini görelim.

Çeşitli içerik türlerini denetleme5 İçerik Denetleme Türü ve Yapay Zeka Kullanılarak Nasıl Ölçeklendirilebilir?

Metin Tabanlı İçerik

Bir AI programı, çevrimiçi yayınlanan metni anlamak için doğal dil işleme (NLP) algoritmalarını kullanır. Sadece kelimeleri okumakla kalmayacak, aynı zamanda metnin arkasındaki anlamı da yorumlayacak ve bireyin duygularını çözecektir. AI, içeriği metne ve duygulara göre kategorilere ayırmak için metin sınıflandırma tekniklerini kullanacaktır. Bu basit analize ek olarak, bir AI programı varlık tanımayı uygular. Moderatörlük yaparken kişilerin, yerlerin, konumların, şirketlerin vb. adlarını çıkarır.

Ses İçeriği

Yapay zeka programları, bu formatta yayınlanan içeriği denetlemek için ses analizini kullanır. Bu çözümler, sesi metin formatına çevirmek için yapay zekayı kullanıyor ve ardından NLP artı duygu analizini çalıştırıyor. Bu, moderatörlerin sesin ardındaki tonalite, duygu ve duygu hakkında hızlı sonuçlar elde etmesine yardımcı olur.

Görüntü İçeriği

Bilgisayar görüşü, bir AI programının dünyayı anlamasını sağlamak ve her şeyin görsel bir temsilini oluşturmak için kullanılır. AI programları, görüntü denetimi için zararlı ve müstehcen görüntüleri algılar. Sağlıksız görüntüleri filtrelemek için bilgisayarla görme algoritmalarını kullanır. Daha da detaya inecek olursak bu programlar görüntüdeki zararlı unsurların yerini tespit ediyor. Programlar, görüntünün her bölümünü analizine göre kategorize edebilir.

Video İçeriği

Video içeriği denetimi için bir yapay zeka programı yukarıda bahsettiğimiz tüm teknikleri ve algoritmaları kullanacaktır. Videodaki zararlı içeriği başarıyla filtreleyecek ve sonuçları insan moderatörlere sunacaktır.

Yapay Zeka ile İnsan Moderatörlerin Çalışma Koşullarını İyileştirme

Web'de yayınlanan tüm içerikler güvenli ve kullanıcı dostu değildir. Nefret dolu, korkunç, müstehcen ve yetişkinlere uygun içeriğe maruz kalan herkes bir noktada rahatsız olacaktır. Ancak, sosyal medya ve diğer platformlardaki içeriği denetlemek için yapay zeka programlarını kullandığımızda, bu, insanları bu tür maruziyetlerden koruyacaktır. 

İçerik ihlallerini hızlı bir şekilde tespit edebilir ve insan moderatörlerin bu tür içeriğe erişmesini önleyebilir. Bu çözümler, belirli kelimelerin ve görsel içeriklerin filtreleneceği şekilde önceden programlandığından, bir insan moderatörün içeriği analiz etmesi ve karar vermesi daha kolay olacaktır. 

Maruziyeti azaltmanın yanı sıra yapay zeka, insanları zihinsel stresten ve karar verme yanlılığından koruyabilir ve daha kısa sürede daha fazla içeriği işleyebilir. 

Yapay zeka içerik denetimi

Yapay Zeka ve İnsan Müdahalesi Arasındaki Denge

İnsanların tonlarca bilgiyi hızlı bir şekilde işleyemediği durumlarda, yapay zeka programı karar vermede o kadar verimli olmuyor. Bu nedenle, doğru ve kusursuz içerik denetimi için insanlarla yapay zeka arasındaki işbirliği şarttır. 

Döngüdeki İnsan (HITL) moderasyonu, bireyin moderasyon sürecine katılmasını kolaylaştırır. Hem yapay zeka hem de insanlar, denetleme sürecinde birbirini tamamlıyor. Bir yapay zeka programının, algılama için denetim kuralları oluşturması, terimler, ifadeler, görüntüler vb. eklemesi için insanlara ihtiyacı olacaktır. Ayrıca insanlar, yapay zekanın duygu analizi, duygusal zeka ve karar verme konularında daha iyi olmasına da yardımcı olabilir. 

[Ayrıca Okuyun: Otomatik İçerik Denetimi: En Önemli Avantajlar ve Türler]

Yapay Zeka Denetiminin Hızı ve Verimliliği

İçerik denetlemenin doğruluğu, insan uzmanlar tarafından açıklama eklenmiş veri kümeleriyle bilgilendirilen yapay zeka modeli eğitimine bağlıdır. Bu notlar, konuşmacıların sözlerinin ardındaki ince niyetleri fark eder. Verileri etiketleyip kategorize ederken, bağlam ve nüans anlayışlarını modele yerleştirirler. Bu ek açıklamalar nüansları kaçırırsa veya yanlış yorumlarsa yapay zeka da bunu yapabilir. Bu nedenle, insanların konuşmanın inceliklerini yakalamadaki kesinliği, yapay zekanın moderasyon yeteneklerini doğrudan etkiler. Burası Shaip'in yapabileceği yer binlerce belgeyi işleyin ML modellerini etkili bir şekilde eğitmek için döngüdeki insan (HITL) ile. Shaip'in bilgileri işlemek ve filtrelemek için AI eğitim verileri sağlama konusundaki uzmanlığı, kuruluşların içerik denetimini güçlendirmesine ve markaların sektördeki itibarlarını korumalarına yardımcı olabilir.

sosyal paylaşım