Onkoloji NLP

NLP ile Öncü Onkoloji Araştırması: Shaip Atılımı

Örnek Olay İncelemesi

Kanseri yenme arayışında veriler kararlılık kadar hayati önem taşıyor. Shaip olarak, müşterimizin yenilikçiliğin, hassasiyetin ve mahremiyetin kanıtı olan özel bir NLP modeli geliştirmesine yardımcı olarak onkoloji araştırmalarında büyük bir sıçramaya olanak sağladığımız için gurur duyuyoruz.

Sorunu Anlamak

Onkoloji nlp zorlukları Sağlık hizmetlerinde lider olan müşterimiz göz korkutucu bir görevle karşı karşıyaydı: Titiz veri analizi ile katı gizlilik standartlarını dengelerken çok çeşitli onkoloji tıbbi kayıtlarını işlemek. Hedef açıktı; onkoloji araştırmalarını düzenleyici çerçeveler dahilinde geliştirmek.

Çözümü Hazırlamak

Yanıtımız, klinik veri kapsamını, HIPAA ile uyumlu, titizlikle kimlik gizlemeyi ve sağlam açıklama kılavuzlarının oluşturulmasını kapsayan kapsamlı bir strateji uygulamaktı. Bu adımlar, yüksek kaliteli veri açıklamalarının sunulmasını ve hasta mahremiyetine en üst düzeyde saygı gösterilmesini sağladı.

Sağlık Hizmetleri Terminolojilerini Anlamak

Müşteriye özel bir NLP modeli geliştirmesine yardımcı olmak için onkolojide kullanılan benzersiz dil ve terminolojileri derinlemesine inceledik. Uzmanlarımız onkolojik söylemin nüansını ve bağlamını anladı

Veri Toplama: Veri Okyanusunda Gezinme

Bu onkoloji projesiyle yolculuğumuz bir veri okyanusunda gezinmeye benziyordu. Sadece bu genişlikte yüzmek değil, aynı zamanda derinlere dalmak ve içinde saklı olan içgörü incilerini ortaya çıkarmak da zorunluydu.

Açıklayıcılar: Veri Hassasiyetinin İsimsiz Kahramanları

Açıklama eklediğimiz her veri noktasının arkasında isimsiz kahramanlardan oluşan bir ekip vardı. Onkoloji verilerinin özel ihtiyaçları konusunda eğitim almış açıklayıcılarımız, her etiketin ve her etiketin bilinçli olarak yerleştirilmesini sağlamak için hassasiyetle çalıştı. Alan uzmanları, onkolojik araştırmaların can damarı olan önemli tıbbi varlıkları etkili bir şekilde tanımladı ve kategorize etti. Ayrıntılara gösterilen bu dikkat, makinelerin öğrenebileceği ve doktorların güvenebileceği bir veri kümesi oluşturmada kritik öneme sahipti.

Onkoloji Klinik Not Beyanı

"Hasta Jane Doe'ya 03/05/2023 tarihinde Evre IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), özellikle de adenokarsinom teşhisi konuldu. Kanser akciğerin sağ alt lobunda yerleşmiştir. Tümör boyutu 3 cm x 2 cm olup TNM evreleme sistemine göre T0N5M3 olarak sınıflandırılır. Tümör biyopsi örneğinin PCR analizi yoluyla bir EGFR ekson 19 delesyonu tanımlandı. Carboplatin AUC 5 ve Pemetrexed 500 mg/m² ile kemoterapi 03 tarihinde başlatıldı ve her 20 haftada bir uygulanacak. 2023/3/60 tarihinde 30 fraksiyonda 04 Gy eksternal ışın radyasyon tedavisine (EBRT) başlandı. Tedavisi devam eden hastanın, son çekilen MR'ında beyin metastazına dair bir bulguya rastlanmadı. Lenfovasküler invazyon olasılığı henüz belirlenmemiştir ve hastanın kemoterapi rejiminin tamamına toleransı belirsizliğini korumaktadır.

Verilerin Kimliksizleştirilmesi: Etik ve Yenilik

NLP yeteneklerimizde ilerledikçe etik standartlara bağlılığımızda kararlı kaldık. Verilerin kimliksizleştirilmesi, analiz edilmesi kadar önemliydi, bu da yenilik arayışımızın hasta mahremiyetinden asla taviz vermemesini sağlıyordu.

On [Tarih Deseni]Saat 11'de Sn. [Hasta adı], yaşlı [Yaş], kabul edildi [Tıp Merkezi Adı] planlanmış bir kalça ameliyatı için, daha önce birinci basamak doktoru Dr. [Fizikçi ismi], ve katıldığı [Fizikçi ismi] MD. Kaldığı süre boyunca bakımı altındaydı. [Pratisyen hemşire], NP ve [Pratisyen hemşire], RN, ile [Fizikçi ismi], PA'ya da danışılıyor. Başvuruyla aynı gün gerçekleştirilen ameliyatı herhangi bir komplikasyon bildirilmeden başarılı oldu. Ameliyatın ardından Sn. [Hasta adı] numaralı odaya nakledildi. [Oda numarası], Kat no. [Kat numarası], iyileşme için. Kısa süreli kalışı sırasında MRN dahil tıbbi kayıtları [Tıbbi kayıt numarası] ve Hesap [Hesap numarası], standart protokollerine göre işlendi. [Bakım Evi Adı], önceki ikametgahı. Aynı gün sonra taburcu edildi [Klinik Adı] daha fazla iyileşme için. 

Shaip Etkisi

Gelişmiş açıklama tekniklerimiz ve binlerce sayfalık onkoloji ile ilgili kayıtlara NLP uygulamamız sayesinde, oldukça iyileştirilmiş bir veri seti sunduk. Bu veri seti, hasta sonuçlarını ve bakım sunumu verimliliğini artırmayı amaçlayan müşterinin devam eden ve gelecekteki araştırma çabalarının temel taşı haline geldi.

Yeteneklerimizin Bir Kanıtı

Bu projenin başarısı, karmaşık tıbbi verilerde hassasiyetle gezinme yeteneğimizin altını çiziyor. Hasta bakımı sonuçlarını iyileştirme ve sağlık hizmetlerinde yenilikleri hızlandırma konusundaki kararlılığımız, müşterilerimiz tarafından onkoloji alanında NLP yeteneklerini geliştirmede önemli bir araç olarak kabul edilmiştir.

Sonuç

Shaip'te biz sadece verilerden ibaret değiliz; Sağlık hizmetlerinin geleceğini yönlendirmek üzereyiz. Onkolojide yapay zeka ve makine öğrenimi ile mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam ederken, yalnızca teknolojik açıdan gelişmiş değil, aynı zamanda etik açıdan sağlam ve hasta odaklı çözümler sunmaya kendimizi adadık. Her veri kümesiyle, her modelle yalnızca bilgiyi işlemiyoruz; kanser bakımının geleceğini şekillendiriyoruz. Alanında liderler olarak, NLP ve yapay zeka yeteneklerimizin hem sağlık profesyonelleri hem de hastalar için ortaya çıkardığı olanaklar konusunda heyecan duyuyoruz.

sosyal paylaşım